::::Cholphinij Technological Colllege - วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จ.ชลบุรี ::::

 

 


Website counter


 

 

 

 

2 พฤศจิกายน 2558

-   เปิดเรียนภาคเช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เรียนตามปกติ) 

9 พฤศจิกายน 2558

-   ประชุมนักศึกษาภาคเช้าทั้งหมด (ฝ่ายพัฒนาวินัย)

1 ธันวาคม 2558

-   ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคเช้า)

3 ธันวาคม 2558

-   จัดกิจกรรมวันพ่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 ธันวาคม 2558

-   ชำระค่าเล่าเรียนงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคบ่าย)

7 ธันวาคม 2558

-   หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

8-9 ธันวาคม 2558

-   สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้นภาคเช้า

10 ธันวาคม 2558

-   หยุดวันรัฐธรรมนูญ

28 ธันวาคม 2558

-   ทำบุญตักบาตร งานเลี้ยงปีใหม่ของนักศึกษาภาคเช้า

31 ธันวาคม 2558

-3 ม.ค. 2559

-   หยุดสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

18-22 ม.ค. 2559

-   สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 (อาจารย์ผู้สอนนัดสอบเอง ไม่เกินวันละ 2 วิชา)

 

 

                            

 
 

 

โครงการอบรมจรรยาบรรณครู

จัดเมื่อ วัน ศุกร์ ที่11 กรกฎาคม 2558

 

พิธี ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558

 

 
 

 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

สาขาวิชาการตลาด

บริษัท ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

จัดเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2558

 

โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกร spss

จัดเมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2558

 
 

 

การแข่งขันทักษะการบัญชี

จัดเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

 

โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ ”

จัดเมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

 

 
 

 

โครงการอบรมอาชีวะร่วมใจต้านภัยห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก | Enter site